Trang chủ  |  Liên hệ  |  Giới thiệu  |  Đối tác
Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI)
Chào mừng :     Quý khách

 

Tiêu chí đánh giá
Giới thiệu

Phần mềm đánh giá công việc JED (Job Evaluation DOMI) là sự phát triển và tích hợp có hệ thống những ưu điểm của các công nghệ đánh giá công việc hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới, trên cơ sở các nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam của Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức.

 

JED là công cụ hữu hiệu giúp các tổ chức, doanh nghiệp xếp hạng các công việc một cách hợp lý và công bằng, nhằm đạt các mục tiêu:

  • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các tiêu chí tiêu chuẩn chức danh.
  • Chỉ rõ mối quan hệ tương quan giữa các vị trí chức danh.
  • Chuẩn hóa hệ thống chức danh trên một hệ thống các tiêu chí thống nhất.
  • Tăng tính khách quan, giảm thiểu sự chủ quan trong đánh giá giá trị công việc.
  • Lượng hóa giá trị của mỗi vị trí chức danh đối với tổ chức.
  • Làm cơ sở khoa học cho việc thiết kế và duy trì cấu trúc lương hợp lý, công bằng, thu hút, cạnh tranh.

JED là phần mềm đánh giá công việc với các định nghĩa dễ hiểu và các chức năng thông minh duy nhất tại Việt Nam sử dụng cả 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

 

 

 

Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Các câu hỏi thường gặp  |   Hướng dẫn sử dụng  |   Thỏa thuận sử dụng  |   Quy định bảo mật  |