Trang chủ  |  Liên hệ  |  Giới thiệu  |  Đối tác
Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI)
Chào mừng :     Quý khách

 

Tiêu chí đánh giá
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để sử dụng phần mềm đánh giá công việc JED hiệu quả, xin vui lòng đọc kỹ và làm theo hướng dẫn sử dụng sau

1. Đăng nhập bằng username và password được cung cấp.     

2. Đối với mỗi tiêu chí đánh giá, bạn hãy lựa chọn cấp độ phù hợp nhất cho chức danh được đánh giá và bấm nút “tiếp tục” để điền giá trị cho các tiêu chí tiếp theo.

3. Điền lần lượt các tiêu chí đánh giá theo thứ tự. Phần mềm đánh giá không cho phép việc bỏ qua (không điền) hầu hết mọi tiêu chí đánh giá (trừ tiêu chí “Điều kiện làm việc”).

4. Nếu muốn chỉnh sửa các giá trị đã điền, hãy bấm nút Quay lại về trang có tiêu chí đánh giá cần chỉnh sửa và chỉnh sửa các cấp độ theo mong muốn (phần mềm sẽ hiện màu đỏ tiêu chí mà bạn đã lựa chon trước đó)

5. Mỗi chức danh đánh giá sẽ có một số điểm nhất định trên cơ sở các cấp độ đã được lựa chọn của mỗi tiêu chí.

6. Danh sách chức danh đã được đánh giá bằng phần mềm sẽ được liệt kê với tổng số điểm tương ứng của mỗi chức danh trong một bảng để các bạn tiện theo dõi, so sánh và đánh giá.

Một số lưu ý:

  • Truy cập phần mềm theo đúng địa chỉ: http://jed.domi.org.vn
  • Đảm bảo máy tính kết nối internet trong suốt quá trình thao tác.

Các bạn có thể tham khảo thêm một số câu hỏi về phần mềm JED trong mục “Các câu hỏi thường gặp”.

Chúc các bạn sử dụng hiệu quả phần mềm đánh giá công việc của DOMI

Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Các câu hỏi thường gặp  |   Hướng dẫn sử dụng  |   Thỏa thuận sử dụng  |   Quy định bảo mật  |