Trang chủ  |  Liên hệ  |  Giới thiệu  |  Đối tác
Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI)
Chào mừng :     Quý khách

 

Tiêu chí đánh giá
Các câu hỏi thường gặp

Xin hỏi tôi muốn sử dụng thử phần mềm đánh giá công việc thì làm thế nào? (haiphongnv@gmail.com)

Bạn có thể gửi yêu cầu của bạn qua email: jed@domi.org.vn. Chúng tôi sẽ gửi username và Password cho bạn.

   

      Đánh giá giá trị công việc là gì? Tôi định sử dụng phần mềm này để  đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên có được không? (minhnguyen35@gmail.com)

      Hiện nay có rất nhiều người nhầm lẫn giữa 2 khái niệm (2 hoạt động) trong quản trị nguồn nhân lực. Đó là khái niệm” Đánh giá giá trị công việc” và “ Đánh giá kết quả thực hiện công việc” Sự khác nhau về bản chất của 2 khái niệm này có thể được hiểu là: Đánh giá công việc thực chất là đánh giá giá trị của công việc đó dựa trên các tiêu chí (yêu cầu tối thiểu)  mà công việc đó đòi hỏi cần phải có để hoàn thành được công việc ở mức độ tối thiểu (theo nhận định của người đánh giá). Đánh giá giá trị công việc là đánh giá một công việc cụ thể trong một tổ chức xác định chứ không phải đánh giá con người đang làm công việc đó. Còn đánh giá kết quả thực hiện công việc là đánh giá kết quả một quá trình làm việc của một người cụ thể trong tổ chức. Vì vậy bạn không thể dùng phần mềm JED để đánh giá kết quả thực hiện công việc.

 

Làm thế nào để biết được định nghĩa của mỗi cấp độ ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết)(phuonghr@yahoo.com)

DOMI sẽ cung cấp bản phiên cấp độ đầy đủ trong đó định nghĩa cụ thể ở từng cấp độ khi bạn sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng 1 phần các cấp độ phổ thông nhất đối với một tổ chức> Vui lòng gửi yêu cầu của bạn trong mục "liên hệ".

  

      Tôi không hiểu về định nghĩa các nội dung: giá trị tác động và phạm vi tác động (nguyenha2003@yahoo.com)

Đây là một trong những tiêu chí được xác định theo quan điểm của phương pháp đánh giá HAY (HAY Groups). Bạn cần nắm rõ phương pháp tính giá trị tác động (khu vực chịu sự  tác động và phạm vi tác động) để có được kết quả lựa chọn phù hợp nhất. Bạn cần có thêm sự tư vấn của các chuyên gia để hiểu và nắm được phương pháp này.

Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Các câu hỏi thường gặp  |   Hướng dẫn sử dụng  |   Thỏa thuận sử dụng  |   Quy định bảo mật  |