Trang chủ  |  Liên hệ  |  Giới thiệu  |  Đối tác
Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI)
Chào mừng :     Quý khách

 

Tiêu chí đánh giá
QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Các quy định về bảo mật được cam kết thực hiện theo Bộ luật dân sự và Luật sở hữu trí tuệ

Phần mềm đánh giá giá trị công việc J.E.D được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 4175/2013/QTG.Mọi sự can thiệp trái phép vào hệ thống phần mềm đều bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Trong thời gian sử dụng quyền truy cập và sử dụng phần mềm, nếu khách hàng bị mất password xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.


Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Các câu hỏi thường gặp  |   Hướng dẫn sử dụng  |   Thỏa thuận sử dụng  |   Quy định bảo mật  |